彊村叢書/頤堂詞 の変更点

Top / 彊村叢書 / 頤堂詞

*頤堂詞 [#b9111e09]

#contents

**頤堂詞目錄 [#d62c997f]
-水調歌頭
-漁家傲
-醉花陰
-淸平樂&size(10){二};
-點絳脣
-浣溪沙
-虞美人&size(10){二};
-菩薩蠻
-好事近
-長相思
-酒泉子
-恨來遲
-春光好
-南歌子
-畫堂春
-七娘子
-減字木蘭花
-一落索
-醜奴兒

**頤堂詞 [#fd74fb80]

RIGHT:遂寍王灼晦叔

***水調歌頭 [#qa5f48eb]

>長江二友令狐公才桑仲文相繼徂逝七月壬午予送客登妙高臺絕頂望明月山二十里許有懷美人歸作此詞山附縣郭仲文居其下公才居亦近之賈浪仙詩云長江飛鳥外主簿跨驢歸又云長江頻雨後明月眾星中予故取其語

長江飛鳥外明月眾星中今來古往如此人事幾秋風又對團團紅樹獨跨蹇驢歸去山水澹丰容遠色動愁思不見兩詩翁  酒如澠談如綺氣如虹當時痛飲狂醉只許賞心同響絕光沈休問俯仰之閒陳迹我亦老飄蓬望久碧雲晚一鴈度寒空

***漁家傲 [#za85af78]

>次韻贈戴時行

漠漠郊原荒宿草黃花趁得秋風早萬里岷峨歸夢到東籬好未應花似行人老  古往今來成一笑爲君醉裏銷沈了不用登臨敧短帽愁絕□吳霜點鬢敎誰掃

***醉花陰 [#f3d45acf]

>送夏立夫

平生五色江淹筆合占金閨籍桃李滿城春恨□屛□只作三年客  畫船暫繫河橋側一醉分南北惆悵酒醒時雨笠風蓑似舊無人識

***淸平樂 [#z805b160]

>塡太白應制詞

東風歸早巳綠瀛洲草紫殿紅樓春正好楊柳半和煙嫋  玉輿徧繞花行初聞百囀新鶯歷歷因風傳去千門萬戸春聲

***又 [#p98ea5aa]

>妓訴狀立廳下

墜紅飄絮收拾春歸去長恨春歸無覓處心事顧誰分付  盧家小苑囘塘于飛多少鴛鴦縱使東牆隔斷莫愁應念王昌

***點絳脣 [#p5b71ce4]

>賦登樓

休惜餘春試來把酒留春住問春無語簾捲西山雨  一掬愁心強欲登高賦山無數煙波無數不放春歸去

***浣溪沙 [#b69b9937]

一樣嬋娟別樣淸眼明初識董雙成香風隨步過簾旌  笑捧玉觴頻勸客浣溪沙裏轉新聲花閒側聽有流鶯

***虞美人 [#jcd545d2]

別來楊柳團輕絮擺撼春風去小園桃李卻依依猶自留花不發待郞歸  枝頭便覺層層好信是花相惱觥船一棹百分空拚了如今醉倒鬧香中

***又 [#s27fd0b2]

姚黃眞是花中主箇箇尋芳去春光能有幾多時莫遣無花空折斷腸枝  蜂媒蝶使爭撩亂應妒傳觴緩問花端的爲誰開擬作移春小檻載歸來

***菩薩蠻 [#mf93b6ba]

>和令狐公才

風柔日薄江邨路一鞭又逐春光去胡蝶作團飛竹閒桃李枝  醉魂招不得一半隨春色桃李□無多其如風日何

***好事近 [#j758f040]

小砑碧霞牋不見近來消息玉骨瘦無一把又不成空憶  鑪熏歇盡燭花殘佳夢了難得二十五聲秋點最知人端的

***長相思 [#id45fc44]

來悤悤去悤悤短夢無憑春又空難隨郞馬蹤  山重重水重重飛絮流雲西復東音書何處通

***酒泉子 [#d46993b9]

>送詣夫成都作重九

錦水花林前度劉郎行樂處當時桃李臥莓苔又重來  今年菊蕊爲君開賴有詩情渾似舊西風斜日上高臺醉干囘

***恨來遲 [#uf4af4bc]

柳暗汀洲最春深處小宴初開似泛宅浮家水平風輭咫尺蓬萊  更勸君吸盡紫霞杯醉看鸞鳳徘徊正洞裏桃花盈盈一笑依舊憐才

***春光好 [#mc2c7501]

和醉夢上崢嶸憶娉婷囘首錦江煙一色不分明  翻爲離別牽情嬌啼外沒句丁寍紫陌綠窗多少恨兩難平

***南歌子 [#a512d096]

>早春感懷

命嘯無人嘯含嬌何處嬌江南煙水太迢迢璧月瓊枝空想夜和朝  目斷腸隨斷魂銷骨更銷瑣窗風雨不相饒猶似西湖一枕聽寒潮

***畫堂春 [#oa0d323d]

>春思

輭風和雨暗樓臺餘寒巧作愁媒半春懷抱向誰開忍淚千囘  斷夢巳隨煙篆醉魂空殢瓊杯小窗瞥見一枝梅疑誤君來

***七娘子 [#w69907c1]

花明霧暗非花霧似春屛短夢無憑據夜月將來曉燈催去半衾餘暖空留住  情柔意密愁千縷想一聲雞唱東城路暫作行雲暫爲行雨陽臺望極人何處

***減字木蘭花 [#h2a8d367]

>政和癸丑

飛霞半縷收盡一天風和雨可惜黃昏殘角疏鐘要斷魂  雙魚傳信只道橫塘消息近心事悠悠同向春風各自愁

***一落索 [#a4e12ab8]

昨夜封枝寒雪暗堆殘葉佳人醉裏插釵梁更不問眠時節  繡被重重夜徹燭光明滅枕旁爭聽落檐聲更不問醒時節

***醜奴兒 [#u82c1b98]

東風已有歸來信先返梅魂雪鬭紛紛更引蟾光過璧門  綠衣小鳳枝頭語我有嘉賓急泛淸尊莫待江南爛漫春